facebook twitter youtube Parc BV logo

Activiteiten

Onderhoud en reparaties

Parc BV is een full service bedrijf ten behoeve van de internationale baggerindustrie en maritieme sector en verricht de volgende werkzaamheden:

 • Reparatie van slijtage en transportschade van rubber (drijvende) leidingen.
 • Reparatie van pakkingen van baggerleidingen.
 • Reparatie polyurethaan baggermateriaal en het aanbrengen van slijtvaste lagen in onder andere perszakken, pompen, trechters en stortkokers.
 • Gieten van leidingintredes met polyurethaan.
 • Reparatie van pers- en zuigzakken, boeien, fenders en transportbanden.
 • Recyclen van rubber baggerleidingen, waarbij al het materiaal zoveel mogelijk wordt verwerkt voor hergebruik.
 • Reparatie van onderwaterdeuren van baggerschepen en het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden in droogdocks.
 • Reparatie van stalen leidingen met behulp van een mobiele Flenzenrichtmachine en Uitdeukarm. Wij deuken uit en richten de flenzen en voeren tevens laswerkzaamheden uit.
 • Spiegellassen van HDPE leidingen en flenzen.
 • PE lassen van drijvers.
 • Volschuimen van holle objecten zoals drijvers, pontons, boeien en steigers. Ook voor alle watersport- en haventoepassingen.
 • Coaten van betonnen en metalen oppervlakten van onder andere rioolputten en slibontvangstputten van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's).

Onderhoud en reparaties worden verricht op de locatie van de klant of in onze loods in Giessen (Nederland) waar wij beschikken over een kraan tot 20 ton.

Project management

De inzetbaarheid van onze professionals op projectbasis kan onder meer toegepast worden voor:
 • Supervisie: toezicht houden bij het koppelen en/of ontkoppelen van zowel drijvende- als landleidingen. Hierdoor wordt handlingschade beperkt.
 • Het opstellen van survey rapporten van de conditie van rubber baggerleidingen. Het survey rapport geeft een schadeoverzicht dat digitaal is opgenomen in ons "Hose management systeem". Aan dit rapport is een reparatiekostenoverzicht gekoppeld.
 • Bij inzet van de Flenzenrichtmachine en/of Uitdeukarm kan tevens een surveyrapport worden opgemaakt. In deze rapportage wordt onder andere de dikte gemeten, de lengte vermeld en kruismetingen aan beide intreden van de stalen leiding gedaan.

Outsourcing

De kern van outsourcing is ontzorgen. We bieden de klant maatwerk waarbij onze activiteiten kunnen worden opgenomen in (langlopende) onderhouds- en uitbestedingsovereenkomsten.

Always the right solution